Tájékoztatás az előadók részére

A XXVII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia a fémes anyagok – az acélok és elsősorban az alumíniumötvözetek – mellett, a többi műszaki anyaggal is foglalkozni kíván, így kerámiákkal, polimerekkel és kompozit anyagokkal is.

A KONFERENCIA FŐBB TÉMAKÖREI:

 • acélok és öntöttvasak hőkezelése;
 • alumíniumötvözetek hőkezelése;
 • a gázok szerepe a hőkezelésben;
 • hőkezelő kemencék;
 • hűtőközegek;
 • új anyagok, új tulajdonságváltoztató technológiák;
 • matematikai modellezés a műszaki anyagtudományban és a hőkezelésben;
 • a műszaki anyagtudomány és a hőkezelés oktatása;
 • ipari szerkezetváltás és hőkezelés;
 • a hőkezelés szerepe a gépipari beszállító vállalkozásoknál,
  különös tekintettel a járműgyártásra;
 • új, korszerű hőkezelési és felületkezelési technológiák;
 • felületi hőkezelés és tribológiai vonatkozású kérdései;
 • hőkezelő eljárások plazmával, lézerrel;
 • a CVD- és a PVD-eljárás;
 • szerszámok hőkezelése;
 • hidegen hengerelt acélszalag korszerű hőkezelési technológiái;
 • minőségbiztosítás a hőkezelésben;
 • hőkezelés és környezetvédelem.

Elsősorban a felsorolt témakörök valamelyikébe tartozó szóbeli és poszter előadásokat várjuk, de örömmel veszünk a konferencia tárgykörébe illeszkedő egyéb aktuális témákat feldolgozó előadásokat is (egy előadó több előadással is szerepelhet).

Az előadásokat magyar vagy angol nyelven kérjük elkészíteni. Magyar nyelvű előadási anyag esetén angol nyelvű címet és tartalmi kivonatot kérünk.

Az előadás elfogadásáról a konferencia tematikai bizottsága dönt. Nemleges döntés, valamint szóbeli előadás poszterbe való átsorolása esetén értesítést küldünk.

Egy poszter előadásra rendelkezésre álló terület:
1 m x 1 m.

A szerzőktől az előadásokat Microsoft Office Word szövegszerkesztői program felhasználásával készítve (.doc, .docx, .rtf formátumban), elektronikus formában kérjük, a következő előírások betartásával:

 • A/4-es lap, tükörméret: 165 mm x 250 mm.
 • Sorköz: 1-es, szimpla.
 • Betűtípus: Arial CE.
 • A cím balra zárva, 16 pontos betűnagyságú, a kezdő betű nagy, a többi kicsi (kurrens), félkövér.
 • A szerző(k) neve(i) balra zárva, 14 pontos betűnagyságú, kurrens, dőlt (kurzív).
 • A szerző(k) neve(i) melletti csillag(ok) hivatkozása az első oldalon levő hasábot (hasábokat) záró vonal alatt jelenik meg, 11 pontos betűnagyságú, kurrens betűvel.
 • Az alcím balra zárva, 12 pontos betűnagyságú, kurrens, félkövér.
 • A szöveg két hasábon, ábrákkal, táblázatokkal (hasábszélesség 80 mm, hasábok közötti távolság 5 mm), 11 pontos betűnagyságú, kurrens. A bekezdéseknél két leütés kimarad.
 • Az ábrák és a táblázatok lehetőleg 80 mm szélességűek (hasábszélesség) vagy 165 mm szélességűek (tükörszélesség) legyenek. A kisméretű ábrákat, táblázatokat kerülni szíveskedjenek!
 • Az ábrák és táblázatok száma a szövegben, valamint az ábrák és táblázatok felirataiban egyaránt 11 pontos betűnagyságú, kurrens, dőlt (kurzív).
 • Az irodalom hivatkozási számát a szövegben szögletes zárójelbe kell tenni, 11 pontos betűnagyságú, kurrens betűvel. Az irodalom, mint alcím 12 pontos, verzál (nagybetű), félkövér és balra zárt. A szerző(k) neve(i) 10 pontos, kurrens, félkövér betűvel írandó(k), a szerzők nevei között gondolatjellel, kettősponttal zárva. A többi szöveg 10 pontos, kurrens.
 • Az oldalszámot a lap hátoldalára ceruzával kérjük felírni.

Az ismertetett formai követelményeknek megfelelően elkészített szóbeli előadások terjedelme (ábrával, táblázattal, irodalomjegyzékkel együtt) a 6 oldalt, a poszter előadások terjedelme a 4 oldalt lehetőleg ne haladja meg. Az előadásanyagok beadásának határideje: 2016. szeptember 15. Az absztraktok beadása online történik (hamarosan). Technikai segítségért forduljon a szervezőkhöz bizalommal.

Kérjük a szerzőket, hogy előadásaikat úgy szíveskedjenek elkészíteni, hogy kivetítve nagyobb távolságból is jól láthatók legyenek.